Policijski sat od 20 do 05 sati

Gospodarstvo humanost Razno Vijesti

Federalni stožer civilne zaštite donio je novu naredbu o zabrani kretanja građana na području Federacije.Novom naredbom policijski sat traje od 20 sati do 05 sati ujutro. Građani na ulici, javnim površinama moraju poštovati epidemiološko zaštitne mjere /maska, pamučna traka, šal i slično/ i socijalnu distancu od najmanje 1,5 metar. Kao što je i poznato do sadašnja naredba koja je važila do danas propisala je policijski sat od 18 -05 sati.