Pole Extra najveći proizvođač drvne biomase u BiH

Gospodarstvo Razno Video Vijesti

Možda niste znali da najveći proizvođač drvne bio mase u Bosni i Hercegovini ima svoje sjedište u Novome Travniku.Poduzeće Pole Extra u vlasništvu Bone Mlakića jučer je testiralo najveći stroj za drobljenje otpada od kojega se pravi drvna bio masa obnovljivi izvor energije.Poduzeće Pole-Extra već snabdjeva grad Banjaluku drvnom bio masom koja je jeftinija od drugih bio energenata i ne zagađuje okoliš.Ne treba ni govoriti da je jeftinije bio gorivo od nafte, mazuta, ugljena. Za jednu grijnu sezonu samo za toplane u Banjaluci Bono Mlakić pipremi oko 80 tisuća tona drvne bio mase.novi stroj koji je jučer imai prvo “vatreno krštenje” pokazao se izvanrednim. Za jedan dan može izdrobiti tisuću tona drvne mase a za sat oko stotinu tona i najveći je trenutačno na Balkanu.Sa Bonom smo razgovarali o mogućnostima zagrijavanja ovim obnovljivim izvorom energije i drugih gradova a posebno Sarajeva koje je najzagđeniji grad na svijetu.Više pogledajte u video reportaži.

tekst i snimka:Srećko Stipović

Najsurvemeniji stroj za proizvodnju drvne bio mase