Posljednji kovači kosa u BiH

Video

U Topčić Polju kod Zenice živi bračni par koji još uvijek pravi kose u svojoj kovačnici. Izrađuju vrhunske kose koje polako ali sigurno odlaze u ropotarnicu povijesti jer su ih zamijenile kosilice, trimeri i dr. Pogledajte kako nastaje jedna vrhunska kosa za kosidbu.