Cijelo selo pravi frule

Kultura

Selo Goduša kod Visokog poznato je po više stoljetnoj tradiciji izrade frula, čibuka, češljeva, privjesaka. Trenutno su najtraženije frule pa gotovo cijelo selo izrađuje ovaj glazbeni instrument od drveta koji stigne i izvan BiH. Jedan od najpoznatijih majstora je Vehab Halilović.

Autor: www.flash.ba | Srećko Stipović