Sportske dvorane se opremaju krevetima za potencijalno oboljele od koronavirusa

Krizni stožer civilne zaštite kantona Središnja Bosna je na ranijoj izvanrednoj sjednici donio Naredbu da svi općinski stožeri civilne zaštite ODMAH preko svojih službi aktiviraju sve raspoložive ljudske i materijalne resurse kako bi izvršili pripremu za ostvarivanje sekundarnih / alternativnih smještajnih kapaciteta, i da se ODMAH osiguraju smještajni kapaciteti za potencijalno oboljele od COVID-19.

Smještaj je osiguran što bliže općinskim domovima zdravlja zbog lakše intervencije i bržeg djelovanja. Izvršena je nabavka kompletnih kreveta (kućište sa madracom), posteljina, jastuka, jorgana/deka, također je osiguran određen broj boca kisika, prostor za medicinsko osoblje.

Općinski stožeri civilne zaštite postupaju po Naredbi Kantonalnog stožera civilne zaštite, i pripreme su u tijeku i svim općinama kantona Središnja Bosna.

Ured za evropske integracije,fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standarduKreveti čekaju oboljele od koronavirusa
Read Previous

Vitez u doba korone:Japanska šljiva procvjetala a ljudi hodaju s maskama na licu!

Read Next

Visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine dao preporuke u vezi sa kratkoročnim odgovorima na COVID-19 kojima se pruža podrška društvenoj koheziji

Most Popular